Over ICN

sinds 2001

Stichting Islaam & Cultuur Nederland

Stichting Islaam en Cultuur Nederland (ICN) is een stichting opgericht door een groep nieuwe en jonge generatie moslims met verschillende achtergronden met als achterliggende gedachten de islaam in Nederland zijn plaats te geven als een volwassen religie. 

Vele van deze groep jonge en gemotiveerde moslims voelen de noodzaak om de meerwaarde van de islaam in Nederland naar voren te brengen om zodoende meer begrip in de samenleving op te kunnen brengen voor een geloof dat in Nederland door bijna 1 miljoen mensen wordt beleden. 

ICN is niet een aan een wetschool of stroming gelieerde stichting. Wij erkennen en onderkennen de diversiteit van de islaam. Toch hebben we wel degelijk een lijn, doch een gematigde, die wij voeren gebaseerd op de koran en de sunna van de geliefde profeet Muhammad (vrede zij met hem). De structuur van de organisatie is open en democratisch waarbij de leden in overleg bepalen wat er gebeuren moet en hoe. 

Doelen ICN:
Info verstrekken over de islaam aan een ieder die daar behoefte aan heeft; dit gebeurt door verschillende activiteiten te organiseren als lezingen, seminars, cursussen, debatten etc. 
Verder wordt er ook interactief geopereerd. Zo worden er verschillende sites opgezet waar informatie over de islaam wordt gegeven en waar geloofsgenoten en andersdenkenden kunnen discussi─Śren op het forum. Hiervan is www.islaam.nl het belangrijkste project.

Als aanspreekpunt gelden voor maatschappelijke kwesties; ICN volgt de ontwikkelingen in de maatschappij op de voet en speelt in op actuele gebeurtenissen. Op basis hiervan onderneemt ICN concrete activiteiten als die hierboven genoemd worden. Een brug slaan tussen verschillende culturen en religies teneinde het interreligieuze dialoog te bevorderen. ICN is van mening dat, juist in een pluriforme samenleving als de Nederlandse, het in stand houden en bevorderen van de dialoog noodzakelijk is om essenti─Śle waarden als respect en begrip voor elkaar gerealiseerd te krijgen.

Een positieve bijdrage leveren aan de multiculturele samenleving op het maatschappelijke en culturele vlak; ICN wil dit bewerkstelligen door bijvoorbeeld pedagogische voorlichting te geven aan ouders en jongeren en door activiteiten te organiseren met als doel het culturele welzijn te bevorderen.